PROMOTION &ACTIVITY

"อยุธยาซิตี้พาร์คจัดอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 62"

  • 13 กันยายน 2562
  • ลานจอดรถหน้าโรบินสัน
"อยุธยาซิตี้พาร์คจัดอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 62"

       คุณประทีป ฉากภาพ ปลัดเทศบาลเมืองนครนายก อดีตรองปลัดเทศบาลเมืองอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร "วิธีการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ" ประจำปี 2562 ของศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค โดยมี คุณสาธิต เต่าทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทรัพย์สิน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าฯ และผู้ประกอบการร้านค้า

บริเวณ ลานจอดรถหน้าโรบินสัน ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY