PROMOTION &ACTIVITY

มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี

  • 20 กันยายน 2562
  • มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
       ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ให้แก่ ร.ต.ท. ดร.มนัส โนนุช ประธานกรรมการ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และรองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ