PROMOTION &ACTIVITY

แถลงข่าว..ประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร “กร” ก้าวหน้า รุ่งเรือง ร่ำรวย

  • 9 มกราคม 2563
  • ชั้น 2 หน้า The Hall
ขนส่งอยุธยา จัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร “กร” ก้าวหน้า รุ่งเรือง ร่ำรวย

       คุณพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณไซฟอน อับดุลสมัด ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครศรีอยุธยา คุณชนิกา กันภัย รักษาการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณสุรพล พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา คุณปพน ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

ชั้น 2 The Hall convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ในวันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563