PROMOTION &ACTIVITY

เปิดร้าน Vivo

  • 17 มกราคม 2563
  • ชั้น 2 IT Park
       ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมเปิดร้าน Vivo สาขาที่ 108 ของประเทศไทย บริเวณ ชั้น 2 Zone IT อยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY