PROMOTION &ACTIVITY

พิธีสักการะ 3 พุทธมงคล ฉลองตรุษจีนรับปีหนูทองมหามงคล

  • 24 มกราคม 2563
  • Event Park ลานจอดรถด้านหลัง
       ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกับ สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย จัดพิธีสักการะ 3 พุทธมงคล ฉลองตรุษจีนรับปีหนูทองมหามงคล โดยมี คุณณรงค์ ด่านชัยวิโรจน์ นายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมพิธี “สักการะ 3 พุทธมงคล รับตรุษจีน” ประกอบด้วย พระอมิตาภพุทธเจ้า (ออนีทอฮุก) พระพุทธเจ้าผู้ให้แสงสว่างและความมีอายุยืนอันหาประมาณมิได้, พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า (เอี๊ยะฮือฮุก) พระพุทธเจ้าผู้เป็นครูแห่งยารักษาโรค รูปลักษณ์ของพระองค์จะถือยาอคต เป็นยารักษาโรคครอบจักรวาล และ พระโพธิสัตว์กวนอิม ปางมหาบุรุษ โดยได้อัญเชิญมาจากประเทศจีน เพื่อให้ประชาชนทั้งชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง ได้ร่วมสักการะบูชา เสริมสิริมงคล ด้วยน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และขอพรรับปีใหม่ฉลองเทศกาลตรุษจีนปีหนูทอง บริเวณ Event Park ลานจอดรถด้านหลัง ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY