PROMOTION &ACTIVITY

อยุธยาซิตี้พาร์ค ปันน้ำใจสู่สังคม #ตุ๊กตากอดอุ่นปี2

  • 27 มกราคม 2563
  • โรงเรียนวัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์) อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
อยุธยาซิตี้พาร์ค ปันน้ำใจสู่สังคม #ตุ๊กตากอดอุ่นปี2
       
       นำทีมโดยคุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค คุณปภพ ด่านชัยวิโรจน์, คุณปพน ด่านชัยวิโรจน์, คุณปภาวี ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และผู้บริหารพนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมส่งมอบของตุ๊กตา เสื้อผ้า ชุดนักเรียน รองเท้า อุปกรณ์การเรียน และเป่าเค้กวันเกิดพี่ๆอยุธยาซิตี้พาร์ค น้องๆที่เกิดในเดือนมกราคม รวมทั้งร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน ขนม ไอศกรีม ให้กับน้องๆ โรงเรียนวัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์) อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

PHOTO GALLERY