PROMOTION &ACTIVITY

“มาฆบูชากรุงเก่า 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก”

  • 4 กุมภาพันธ์ 2563
  • ชั้น 2 หน้า Food Park
         ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย จัดงาน “มาฆบูชากรุงเก่า 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก” โดยมี คุณศรีนวล ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย คุณณรงค์ ด่านชัยวิโรจน์ นายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน ร่วมพิธี บริเวณชั้น 2 หน้า Food Park ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY