PROMOTION &ACTIVITY

ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค มอบเครื่อง (Holter Monitor) มูลค่า 1.2 ล้านบาท แก่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

  • 17 กุมภาพันธ์ 2563
  • โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
       คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมมอบเครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจ 24 ชั่วโมง (Holter Monitor) มูลค่า 1.2 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โดยมี นพ.ธัชชัย บำรุงสงฆ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับมอบ

PHOTO GALLERY