PROMOTION &ACTIVITY

"ชีวิตเปี่ยมสุข" พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

  • 20 กุมภาพันธ์ 2563
  • ชั้น 2 หน้า Food Park
       ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดกิจกรรม "ชีวิตเปี่ยมสุข" นิมนต์ พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี มาบรรยายธรรมในหัวข้อ "สร้างรัก สร้างสุข" เพื่อเป็นธรรมานุเคราะห์แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย นำพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า มาเปิดปัญญา นำพาหนทางธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ ภายในงานยังเปิดรับบริจาคเสื้อผ้า สิ่งของ เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเหลือใช้ต่างๆ เพื่อนำไปต่อยอดในทางสาธารณะกุศลต่อไป โดยมีเจ้าหน้าที่จากฟินเดลิเวอร์รี่ให้บริการรับส่งของบริจาคฟรี โดยไม่เสียค่าบริการอีกด้วย ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและร่วมบริจาคสิ่งของจำนวนมาก ณ ชั้น 2 หน้า Food Park ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY