PROMOTION &ACTIVITY

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอโยธยา แนะนำมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ให้กับศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เทสโก้ โลตัส และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ก่อนพร้อมเปิดให้บริการ

  • 15 พฤษภาคม 2563
  • ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค
        ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ให้การต้อนรับ นายประทีป ฉากภาพ ปลัดเทศบาลเมืองอโยธยา พร้อมด้วย นางกรรณิการ์ มหาวิจิตร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอโยธยา และเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่เดินทางมาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แและแนะนำมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ให้กับศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เทสโก้ โลตัส และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ก่อนพร้อมเปิดให้บริการ

       ทั้งนี้ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ได้จัดทำมาตรการด้านความสะอาด ความปลอดภัย การเว้นระยะห่างทางสังคม ตามมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

PHOTO GALLERY