PROMOTION &ACTIVITY

“อยุธยาซิตี้พาร์ครวมใจให้ชีวิต เปิดรับบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤตโควิด-19”

  • 16 พฤษภาคม 2563
  • ชั้น 2 ณ ห้อง Meeting Room 5-6
       ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “อยุธยาซิตี้พาร์ครวมใจให้ชีวิต บริจาคโลหิตฝ่าวิกฤตโควิด-19” บริการเปิดรับบริจาคโลหิต ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วยจำนวนมากทั่วประเทศ เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 เป็นเหตุให้ผู้บริจาคโลหิตลดลงทุกแห่ง ชั้น 2 ณ ห้อง Meeting Room 5-6 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY