PROMOTION &ACTIVITY

ตรวจสอบความเรียบร้อยมาตรการป้องกันการจัดระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

  • 17 พฤษภาคม 2563
  • ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค
       นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม ,นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา, น.พ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, นายประทีป ฉากภาพ ปลัดเทศบาลเมืองอโยธยา, นางกรรณิการ์ มหาวิจิตร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอโยธยา ร่วมตรวจสอบความเรียบร้อยมาตรการป้องกันการจัดระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ในส่วนของ เทสโก้ โลตัส และโรบินสัน โดยมี ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ผลการเข้าเยี่ยมชม พบว่าทางศูนย์การค้าและร้านค้า มีมาตรการในการป้องกันลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ "COVID-19" เป็นอย่างดี

#ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ขอความร่วมมือลูกค้าในการสวมใส่หน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างทางสังคม 1-2 เมตร เพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะ

PHOTO GALLERY