PROMOTION &ACTIVITY

“อยุธยาซิตี้พาร์ครวมใจให้ชีวิต บริจาคโลหิตฝ่าวิกฤตโควิด-19”

  • 23 พฤษภาคม 2563
  • ชั้น 2 ข้างร้าน Sizzler
       ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “อยุธยาซิตี้พาร์ครวมใจให้ชีวิต บริจาคโลหิตฝ่าวิกฤตโควิด-19” บริการเปิดรับบริจาคโลหิต ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วยจำนวนมากทั่วประเทศ เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 เป็นเหตุให้ผู้บริจาคโลหิตลดลงทุกแห่ง หน่วยงานมีข้อจำกัดในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ทำให้ปริมาณโลหิตที่ได้รับลดน้อยลง โดยกิจกรรม “อยุธยาซิตี้พาร์ครวมใจให้ชีวิต” ในครั้งนี้ มีผู้สนใจเดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งศูนย์การค้าฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยในสุขอนามัย ด้วยการควบคุมดูแลด้านความสะอาด และการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตามแนวทางปฏิบัติของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

PHOTO GALLERY