PROMOTION &ACTIVITY

ตรวจติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบ New Normal

  • 9 มิถุนายน 2563
  • ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค
       ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ให้การต้อนรับ นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา, นางสาวพเยาว์ รื่นพืชน์ ปลัดอาวุโสอำเภอพระนครศรีอยุธยา, นายอุดม ขำมี สาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา, นายประทีป ฉากภาพ ปลัดเทศบาลเมืองอโยธยา พร้อมด้วยคณะตำรวจและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสวนพลู ที่เดินทางมาลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบ New Normal ของกระทรวงสาธารณสุข ภายหลังได้รับการผ่อนปรนระยะที่ 3 ในส่วนของโรงภาพยนตร์อยุธยาซิตี้พาร์คซีนีเพล็กซ์, ห้องประชุมสัมมนา The Hall Convention Center, Meeting Room และศูนย์ออกกำลังกาย Fitnow Fitness พร้อมชื่นชมศูนย์การค้าฯ ที่ยังคงรักษาการจัดรูปแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นอย่างดี

PHOTO GALLERY