PROMOTION &ACTIVITY

อยุธยาซิตี้พาร์ค ส่งแรงใจถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอท่าเรือ

  • 5 ตุลาคม 2564
  • อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อยุธยาซิตี้พาร์ค ส่งแรงใจถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอท่าเรือ

ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค ร่วมมอบน้ำดื่มให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2,400 ขวด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมอบหมาย ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด เป็นผู้แทนมอบให้แก่ ท่านรองสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมกันนี้ได้ร่วมเดินทางลงพื้นที่เขตตลาดสดท่าเรือ เพื่อสำรวจระดับน้ำ และร่วมมอบถุงยังชีพและน้ำดื่มอยุธยาซิตี้พาร์ค ให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เทศบาลตำบลท่าเรือ อีกด้วย

#เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน #ด้วยรักและห่วงใย #อยุธยาซิตี้พาร์คห่วงใยคุณ

PHOTO GALLERY