PROMOTION &ACTIVITY

เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ ท่านวีระชัย นาคมาศ เข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • 7 ตุลาคม 2564
  • ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
       ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ ท่านวีระชัย นาคมาศ เข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมอบหมายให้ ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด พร้อมคณะ เป็นผู้แทน ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

PHOTO GALLERY