PROMOTION &ACTIVITY

ร่วมมอบน้ำดื่ม จำนวน 1,200 ขวดให้กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • 7 ตุลาคม 2564
  • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
       ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมมอบน้ำดื่ม จำนวน 1,200 ขวดให้กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมี คุณสยุมพร กุลสุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม เป็นผู้รับมอบจากผู้แทนของศูนย์การค้าฯ  ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด

#ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

PHOTO GALLERY