PROMOTION &ACTIVITY

อยุธยาซิตี้พาร์ค หน่วยงาน และสถานประกอบการ รับมอบชุดตรวจ ATK

  • 19 ตุลาคม 2564
       ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ความรู้และสนับสนุนชุดตรวจ ATK ให้กับศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค โลตัส โรบินสัน ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร้านอาหาร และตลาดสุวรรณเกลียวทอง รวมจำนวน 4,000 ชุด ในการตรวจคัดกรองและประเมินความพร้อมของสถานประกอบการ ตามมาตรการ Covid Free setting เพื่อสร้างมาตรฐาน สร้างความปลอดภัย และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid 19

       โดยมี คุณวิมล เลาหภิชาติชัย หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นักวิชาการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี มาให้คำแนะนำ พร้อมด้วย ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค คุณคชาเทพ คู่รื่น ผู้อำนวยการโลตัส สาขาอยุธยาซิตี้พาร์ค ผู้แทนโรบินสัน สาขาอยุธยาซิตี้พาร์ค ผู้แทนขนส่งจังหวัดฯ และผู้แทนสถานประกอบการ ร่วมกิจกรรมและรับมอบชุดตรวจ

PHOTO GALLERY