PROMOTION &ACTIVITY

“วันมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

  • 17 มกราคม 2566
  • ชั้น 2 “The Hall”
       ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดพิธีเปิด "งานมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา" โดยมี นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวสุภิญญา แก่นจ้าย จัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมพิธีเปิดงาน ที่ชั้น 2 The Hall ศูนย์การค้าอยุธาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY