PROMOTION &ACTIVITY

อยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางข้ามถนน-ทางม้าลาย

  • 19 มกราคม 2566
  • ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค
       คุณปภาวี ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามทางม้าลาย” โดยมีท่านไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณกฤษณ์ แก้วทองหลาง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  คุณสุนทร  แก้วศรีใส  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา  หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา เข้าร่วมกันทาสีปรับปรุงทางม้าลาย ณ บริเวณด้านข้างศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY