PROMOTION &ACTIVITY

"อยุธยาซิตี้พาร์ค ปันรัก ปันบุญ ช่วยเหลือวัดพระบาทน้ำพุ"

  • 13 กุมภาพันธ์ 2566
  • ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค
       คุณปภาวี ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค, คุณวรรณภา  แจ้งไพร ผู้อำนวยการร้าน โลตัส สาขาอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้มาใช้บริการที่ศูนย์การค้าฯ ร่วมถวายปัจจัยและมอบสิ่งของบริจาค อาทิ ข้าวสารอาหารแห้ง เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับใช้ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ที่รอการรักษา เด็กกำพร้า และคนชรา ในโครงการมูลนิธิธรรมรักษ์ แด่พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต ติกฺขปญโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี  ในกิจกรรม “ปันรัก ปันบุญ” นอกจากนี้ ท่านเจ้าคุณอลงกต ได้เมตตาออกรับบิณฑบาตรปัจจัยเและสิ่งของจำเป็นภายในศูนย์การค้าฯ โดยผู้มีจิตศรัทธาร่วมถวายปัจจัยเป็นจำนวนเงิน 186,400 บาท

PHOTO GALLERY