PROMOTION &ACTIVITY

"อยุธยาซิตี้พาร์ค MOU สนับสนุนการศึกษาพัฒนาบุคลากรอาชีวะคุณภาพ"

  • 2 มีนาคม 2566
  • ห้องประชุมอร่ามเรืองรอง วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
       ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ลงนาม (MOU) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาด้านอาชีวศึกษาทวิภาคีสมรรถนะสูง ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา โดยมี ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ผู้แทนศูนย์การค้าฯ นายนนทพงศ์ ยอดทอง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 และนางสาวมยุรี ศรีระบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีลงนาม

ณ ห้องประชุมอร่ามเรืองรอง วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

PHOTO GALLERY