PROMOTION &ACTIVITY

พาณิชย์ภาคตะวันออกแถลงข่าว เตรียมจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนภาคตะวันออก สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ปี 2566

  • 28 เมษายน 2566
  • Meeting Room 3
       วันที่ 28 เมษายน ที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค นายกกชัย ฉายรัศมีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดตราด นางสาวชิสาพัชร์ คงเพชร ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมจัดงาน "มหกรรมการค้าชายแดนภาคตะวันออก สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ปี 2566" โดยมี นายชัยรัตน์ บุญส่ง พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายปพน ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และ YEC AYUTTHAYA กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน เข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้

PHOTO GALLERY