PROMOTION &ACTIVITY

อยุธยาซิตี้พาร์ครับสถาบันอาชีวะ ศึกษาดูงานประหยัดพลังงาน

  • 2 พฤษภาคม 2566
  • ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค
       เป็นความภูมิใจของศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ที่มีโอกาสให้การต้อนรับ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการอาชีวศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด, วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช และวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูการดำเนินการโครงการประหยัดพลังงาน  เยี่ยมชมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) และการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทน รวมถึงองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับพลังงาน ของศูนย์การค้าฯ

#ร่วมมือร้อยใจลดใช้พลังงาน #โครงการประหยัดพลังงานอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY