PROMOTION &ACTIVITY

ประเมินมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste และอาหารปลอดภัย Food Safety

  • 26 ตุลาคม 2566
  • ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค
        ประเมินมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste และอาหารปลอดภัย Food Safety นายรัตน์กัมพลชัย อิ้วสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, นายประชุม คงสมบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลเมืองอโยธยา นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบประเมินมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste และอาหารปลอดภัย Food Safety เพื่อต่ออายุป้ายประจำปี 2567 และให้คำแนะนำด้านสุขาภิบาลอาหาร สุ่มตรวจสารปนเปื้อน ในวัตถุดิบอาหารให้กับร้านอาหารภายในศูนย์ และศูนย์อาหาร Food Collection, มุมเพลิน รวมทั้งร้านอาหารพื้นที่โปรโมชั่น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์การค้าฯ

PHOTO GALLERY