PROMOTION &ACTIVITY

โครงการดนตรีจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

  • 3 มิถุนายน 2567
  • ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน  2567 ที่ผ่านมา นายเดชาธร เชาว์เลขา นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา นำทีมปลัดอำเภอ,เจ้าหน้าที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา และ พ.ต.ท.วีระ นุชศิลป์  รอง ผกก.จร.สภ.พระนครศรีอยุธยา  ร่วมขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติ โดยจัดทำโครงการดนตรีจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY