PROMOTION &ACTIVITY

พิธีเปิดงานนัดพบแรงงาน ภายใต้โครงการเดือนแห่งการมีงานทำ ตามศาสตร์ของพระราชา

  • 9 มกราคม 2561
  • ชั้น 2 หน้า “The Hall” Convention Center
       ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานนัดพบแรงงาน ภายใต้โครงการเดือนแห่งการมีงานทำ ตามศาสตร์ของพระราชา โดยมี นางชโลบล ขจรผดุงกิตติ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสาวกัลยา สุขสถาพร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมพิธี

       กิจกรรมภายในงาน ยังมีการสาธิตอาชีพอิสระ 10 อาชีพ ได้แก่ อาชีพสลัดโรล , อาชีพไก่เขย่า 5 รส, อาชีพแหนมเห็ด, อาชีพซูชิ , อาชีพดอกไม้จากดิน, อาชีพดอกไม้ประดิษฐ์จากโสน, อาชีพพวงกุญแจกระเป๋าหนัง, อาชีพผ้ามัดย้อม , อาชีพผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา, อาชีพรองเท้าแตะแฮนด์เมด ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในความสนใจของคนรุ่นใหม่ สามารถช่วยสร้างรายได้ สร้างอาชีพ และเป็นอาชีพเหมาะกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันอีกด้วย

       งานนัดพบแรงงาน จัดขึ้นในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 ณ ชั้น 2 หน้าThe Hall Convention center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY