PROMOTION &ACTIVITY

ชีวิตเปี่ยมสุข กับ เจ้าคุณอลงกต ติกฺขปญฺโญ

  • 18 มกราคม 2561
  • ชั้น 2 หน้า “The Hall” Convention Center
       เมื่อเร็วๆ นี้ พระราชวิสุทธิประชานาถ (เจ้าคุณอลงกต ติกฺขปญฺโญ) วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ได้มาบรรยายธรรม ในหัวข้อ ธรรมะกับชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นแสงสว่างส่องนำทางชีวิตให้พบแต่ความสุข พร้อมเปิดรับบริจาคสิ่งของสำหรับผู้ป่วย อาทิ แป้ง, สบู่, ผ้าเช็ดตัว, อุปกรณ์การรักษาพยาบาล, ข้าวสาร, อาหารแห้ง, นมผง และสิ่งของจำเป็นอื่นๆ หรือทุนทรัพย์ (เนื่องจากผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันต่ำ) และมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากมูลนิธิวัดสวนแก้วและสินค้าจากโครงการ ใจฟ้า ชั้น 2 “The Hall” Convention Center ซึ่งได้รับความสนใจจากเหล่ากัลยาณมิตรจำนวนมาก

PHOTO GALLERY