PROMOTION &ACTIVITY

งานเลี้ยงสังสรรค์ บริษัท สมาทแทรค

  • 27 มกราคม 2561
  • ชั้น 2 “The Hall” Convention Center
        ขอขอบคุณ บริษัท สมาทแทรค ที่เลือก The Hall Convention Center ในการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ บรรยกาศภายในงานมีความสนุกสนานและความประทับใจ ที่ ชั้น 2 The Hall Convention Center เมื่อเร็วๆนี้

PHOTO GALLERY