PROMOTION &ACTIVITY

โครงการ Happiness for ALL ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน

  • 24 กุมภาพันธ์ 2561
  • ชั้น 1 หน้าร้าน MK
คุณคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยอันตรายเนื่องจากการใช้รถใช้ถนนจำนวน 12 ราย ตามโครงการ Happiness for ALL ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน โดยมีคุณอัจฉรา เกษณียบุตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, คุณปพน ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการอำนวยการศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ณ บริเวณชั้น 1 หน้า MK เมื่อเร็วๆนี้

PHOTO GALLERY