PROMOTION &ACTIVITY

แถลงข่าว การประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์ ครั้งที่ 9 หมวด "กม"

  • 8 มีนาคม 2561
  • ชั้น 2 หน้า “The Hall” Convention Center
       เร็วๆนี้ ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการแถลงข่าว การประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์ ครั้งที่ 9 หมวด "กม" พร้อมด้วย นาง อัจฉรา เกษณียบุตร์ ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ชั้น 2 หน้า "The Hall" convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค 

PHOTO GALLERY