PROMOTION &ACTIVITY

ประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย หมวดอักษร “กม”

  • 17-18 มีนาคม 2561
  • ชั้น 2 “The Hall” Convention Center
ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติมาเป็นกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมประมูลและเจ้าหน้าที่ทีมงานขนส่งจังหวัด พร้อมทั้งสังเกตการณ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย จ.พระนครศรีอยุธยา และมอบแผ่นป้ายทะเบียนรถให้กับผู้ชนะการประมูลหมายเลข กม 1 ซึ่งมอบเงินเข้ากองทุนเป็นจำนวน 415,000 บาท

PHOTO GALLERY