PROMOTION &ACTIVITY

ชีวิตเปี่ยมสุข กับ พระอาจารย์ศักดา สุนทโร

  • 15 มีนาคม 2561
  • ชั้น 2 “The Hall” Convention Center
       เมื่อเร็วๆ นี้ พระอาจารย์ศักดา สุนทโร วัดไร่ป่า ธรรมาภิมุข จ.ตราด ได้มาบรรยายธรรม ในหัวข้อ "ธรรมะยุค4.0" เพื่อเป็นแสงสว่างส่องนำทางชีวิตให้พบแต่ความสุข และมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากมูลนิธิวัดสวนแก้วและสินค้าจากโครงการ ใจฟ้า ชั้น 2 “The Hall” Convention Center ซึ่งได้รับความสนใจจากเหล่ากัลยาณมิตรจำนวนมาก

PHOTO GALLERY