PROMOTION &ACTIVITY

"สงกรานต์หรรษเฮฮา @กรุงเก่า"

  • 10 เมษายน 2561
  • ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ
       คุณกัลยา สุขสถาพร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พารค์ ร่วมพิธิสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ในงาน "สงกรานต์หรรษเฮฮา @กรุงเก่า" เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย ที่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ เมื่อเร็วๆนี้

PHOTO GALLERY