PROMOTION &ACTIVITY

"มหัศจรรย์ภูมิปัญญา เจ้าพระยา-ป่าสัก"

  • 5 เมษายน 2561
  • ชั้น 2 หน้าศูนย์อาหาร Food Park
       เมื่อเร็วๆนี้ นายวิทิต ปิ่นนิกร ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้านการท่องเที่ยวภายใต้ชื่องาน "มหัศจรรย์ภูมิปัญญา เจ้าพระยา-ป่าสัก" โดยมี นางจริยา นุชพงษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสิงบุรี พร้อมด้วย ผู้แทนหน่วยงานราชการ และผู้ประกอบการร้านค้าจากจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธี ณ ชั้น 2 หน้าศูนย์อาหาร Food Park ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY