PROMOTION &ACTIVITY

ชีวิตเปี่ยมสุข กับ ดร.พระมหาไพเราะ ฐิตสีโล วัดสระแก้ว จ.อ่างทอง

  • 19 เมษายน 2561
  • ชั้น 2 “The Hall” Convention Center
       เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.พระมหาไพเราะ ฐิตสีโล วัดสระแก้ว จ.อ่างทอง ได้มาบรรยายธรรม ในหัวข้อ "รู้ธรรมนำชีวิต" เพื่อเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันให้พบแต่ความสุข และมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากมูลนิธิวัดสวนแก้วและสินค้าจากโครงการ ใจฟ้า ซึ่งได้รับความสนใจจากเหล่ากัลยาณมิตรจำนวนมาก

ชั้น 2 “The Hall” Convention Center

PHOTO GALLERY