PROMOTION &ACTIVITY

เปิดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง"

  • 4 พฤษภาคม 2561
  • ชั้น 1 หน้าโลตัส
       นายพูลลาภ อุไรงาม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง" ณ บริเวณชั้น 1 หน้า โลตัส ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดยมี นาย จิรทัต สวรรคทัต หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

PHOTO GALLERY