PROMOTION &ACTIVITY

สัมมนาสินเชื่อโครงการพิเศษ อัตราดอกเบี้ยต่ำ

  • 24 พฤษาคม 2561
  • ห้อง Meeting Room 2 (M2)
       คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคครพระนครศรีอยุธยา(รัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และกรรมการอำนวยการศูนย์การค้ายุทยาซิตี้พาร์คร่วมอบรมสัมมนาสินเชื่อโครงการพิเศษ อัตราดอกเบี้ยต่ำ ฟรี!!! สำหรับเจ้าของธุรกิจที่สนใจจะปรึกษาเรื่องการขอสินเชื่อเพื่อการลงทุน และแนวทางการพัฒนาธุรกิจ

โดยจะมีหัวข้อหลักในการสัมมนา 4 หัวข้อ ได้แก่

*สร้างธุรกิจใหม่
*เพื่อลงการเริ่มต้นธุรกิจ
*ขยาย ปรับปรุง พัฒนากิจการ
*เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ


       โดยการจัดอบรมสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณอนุพงษ์ แสงอรุณทอง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการและร่วมลงทุน 1 ธนาคาร SME Bank เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย คุณภัทริพร โพธิ์ดี ผู้จัดการศูนย์ควบคุมพัฒนาการเข้าสู่แหล่งทุน เขต 8 ผู้บรรยายพิเศษ , ผู้จัดการ เขต 7,9 และเจ้าของธุรกิจร่วมอบรมสัมมนา จัดโดย SME Bank ร่วมกับ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค, สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบริษัทประชารัฐรักษามัคคีพระนครศรีอยุธยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

PHOTO GALLERY