PROMOTION &ACTIVITY

“Health Exercise ข.ขยับลดโรค” “มหัศจรรย์ผ้าขาวม้า"

  • 24 พฤษาคม 2561
  • Fitnow Fitness ลานจอดรถด้านหลัง
       ภาพบรรยกาศในกิจกรรมออกกำลังกาย “Health Exercise ข.ขยับลดโรค” “มหัศจรรย์ผ้าขาวม้า" ซึ่งวิทยากรผู้สอน อ.ชลชัย อานามนารถ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ในรายการ Healthy Friday  ที่ Fitnow Fitness ลานจอดรถด้านหลัง ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เมื่อเร็วๆนี้

PHOTO GALLERY