PROMOTION &ACTIVITY

พิธีเปิดงาน “อยุธยาซิตี้พาร์ค รวมใจให้ชีวิต”

  • 14 มิถุนายน 2561
  • ชั้น 2 หน้า “The Hall” Convention Center
       คุณสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธี ดร.จิระพันธ์ พิมพ์พันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, คุณสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ นายอำเภอจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, คุณกัลยา สุขสถาพร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค, คุณนิตยา หิรัญประดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าฯ, โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา , โรงพยาบาลเสนา และประชาชนทั่วไป ร่วมในพิธีเปิดงาน “อยุธยาซิตี้พาร์ค รวมใจให้ชีวิต ณ บริเวณชั้น 2 หน้า “The Hall” Convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เมื่อเร็วๆนี้

PHOTO GALLERY