PROMOTION &ACTIVITY

เปิดงาน "กิจกรรมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน"

  • 14 กรกฎาคม 2561
  • ชั้น 2 หน้าศูนย์อาหาร Food Park
       นายชัยวัฒน์ แสงศรี พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานพิธีเปิดงาน "กิจกรรมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน" โดยมี คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพระนครศรีอยุธยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และกรรมการอำนวยการศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วย ตัวแทนจากหน่วยงานราชการ ร่วมพิธี ณ ชั้น 2 หน้าศูนย์อาหาร Food Park ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค

PHOTO GALLERY