PROMOTION &ACTIVITY

เปิดงาน “ออเจ้า...ล่องเรือ...ถวายเทียน”

  • 21 กรกฎาคม 2561
  • ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร
       ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน โดยมี คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพระนครศรีอยุธยาฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมเปิดงาน “ออเจ้า...ล่องเรือ...ถวายเทียน” จัดโดย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพระนครศรีอยุธยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

       กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร, วัดท่าการ้อง, วัดกษัตราธิราชวรวิหาร, วัดพุทไธศวรรย์, วัดนางกุย, วัดพิชัยสงคราม และการแห่เทียนพรรษา  ทางน้ำ พร้อมแตรวง กลองยาว มโหรีนำขบวนเรือคณะนักท่องเที่ยวจากหลายหน่วยงาน กว่า 300 ท่าน ล่องเรือแห่เทียนรอบเกาะเมือง ชมทัศนียภาพงดงามของโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ย้อนรำลึกถึงอดีตอันรุ่งเรืองของเมืองกรุงเก่า อาทิ วัดพนัญเชิงวรวิหาร, วัดพุทไธศวรรย์, วัดนักบุญยอแซฟ, วัดไชยวัฒนาราม, พระตำหนัก     สิริยาลัย, เจดีย์ศรีสุริโยทัย, วัดธรรมาราม, ป้อมเพชร ฯลฯ

PHOTO GALLERY