PROMOTION &ACTIVITY

“รวมพลลูกกตัญญูแห่งชาติครั้งที่ 11"

  • 4 สิ่งหาคม 2561
  • ชั้น 2 หน้าโรงภาพยนตร์อยุธยาซิตี้พาร์ค ซีนีเพล็กซ์
       คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ กรรมการอำนวยการศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และประธานร่วมการจัดงาน คอนเสิร์ต “รวมพลลูกกตัญญูแห่งชาติ” สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกันจัดงาน คอนเสิร์ต “รวมพลลูกกตัญญูแห่งชาติ” ปีที่ 11 ภายใต้แนวคิด “1 ใจรัก 1 ใจผูกพัน” ซึ่งเป็นการแสดงพลังความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 12 สิงหาคม 2561 และเป็นการร่วมรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมของสถาบันครอบครัวไทย ส่งเสริมให้ลูกทุกคนสำนึกถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นลูกที่ดี โดยสื่อสารผ่านดาราศิลปินที่ได้รับรางวัลลูกกตัญญู ที่มามอบความสุขและสร้างสีสันในคอนเสิร์ตครั้งนี้ ได้แก่ คุณปะแป้ง พลอยชมพู ลอมเศรษฐี, คุณโฟกัส กิตติคุณ คำเพราะ, คุณเสือ เทวฤทธิ์ เทวินทร์ เสือสูง, คุณมาตัง ระดับดาว ศรีระวงศ์, คุณเอิ๊ต ภัทรวี ศรีสันติสุข และร้อยโทแก้ว พงษ์ประยูร, คุณต้นข้าว และน้องเพลง อาร์สยาม และคุณอาภาพร นครสวรรค์ ภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการภาพวาดเกี่ยวกับ “แม่”, การบริการวาดภาพเหมือน จากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, การบริการตัดผมฟรีจากสมาคมช่างผมจิตอาสา กว่า 50 ท่าน นำโดย อาจารย์ช้าง คุณธนปรรณ หอมจำปี นายกสมาคมช่างผมจิตอาสา, การแสดงดนตรีไทยชุดพิเศษ จากนักเรียนโรงเรียนดนตรียามาฮ่า และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิจากสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ซึ่งรายได้จากการจำหน่าย ศูนย์การค้าฯ มอบให้กับสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย และส่วนหนึ่งสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนทั่วประเทศ ที่ชั้น 2 หน้าโรงภาพยนตร์อยุธยาซิตี้พาร์ค ซีนีเพล็กซ์

PHOTO GALLERY