PROMOTION &ACTIVITY

"วิธีการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ" ประจำปี 2561

  • 7 กันยายน 2561
  • ลานจอดรถ หน้าโรบินสัน
       นายประทีป ฉากภาพ ปลัดเทศบาลเมืองนครนายก อดีตรองปลัดเทศบาลเมืองอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร "วิธีการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ" ประจำปี 2561 ของศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค โดยมี นายสาธิต เต่าทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทรัพย์สิน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าฯ และผู้ประกอบการร้านค้า เข้าร่วมการอบรมกว่า 250 คน

บริเวณ ลานจอดรถหน้าโรบินสัน ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY