PROMOTION &ACTIVITY

อมรมหลับสูตร "เสริมทักษะซ่อมบำรุงอาคาร"

  • 28 กันยายน 2561
  • Meeting Room 1
       ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดอมรมหลับสูตร "เสริมทักษะซ่อมบำรุงอาคาร" ให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้อง Meeting Room 1 (M1) เมื่อเร็วๆนี้