PROMOTION &ACTIVITY

เปิดงาน “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของดีกำแพงเพชร”

  • 11 ตุลาคม 2561
  • ชั้น 1 หน้าโลตัส
       คุณนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมการจัดแสดงเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของดีจังหวัดกำแพงเพชร ตามโครงการ "ไทยนิยมยั่งยืน" โดยมี คุณชัยวัฒน์ แสงสี พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมเปิดงาน ที่ชั้น 1 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY