PROMOTION &ACTIVITY

มอบของสนับสนุนงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2561”

  • 28 พฤศจิกายน 2561
  • จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
       คุณปพน ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการอำนวยการ, ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมมอบของสนับสนุนงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2561” ให้กับเหล่ากาชาด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา , คุณสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้รับมอบ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา