NEWS & ACTIVITY

21 ก.ย. 60
21 ก.ย. 60 นี้ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิ รับฟังการบรรยายธรรมเพื่อค้นหาแสงสว่างส่องนำทางให้ชีวิตกับ พระธรรมปริยัติมุนี เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้าอาวาสวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ในหัวข้อ “การนำธรรมะไปใช้ให้เกิดความสุขในชีวิต” พร้อมร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย “ตารางอัจฉริยะ 9 ช่อง” เพื่อช่วยเสริมสร้างการเคลื่อนไหวของร่างกาย พัฒนาการทรงตัว ช่วยในการฝึกความคิดและสมาธิ ก่อนรับฟังบรรยายธรรม พร้อมเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพ จากมูลนิธิวัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี ในวันที่ 21 ก.ย. 60 นี้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ที่ชั้น 2 “The Hall” Convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง ฟรี!.... โทร. 035-801919 ต่อ 116,127

E-NEWSLETTER SUBSCRIBE

ติดตามกิจกรรม โปรโมชั่น และความ เคลื่อนไหวก่อนใคร เพียงกรอกอีเมล์