NEWS & ACTIVITY

ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค..ขอแจ้งเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 63 เป็นต้นไป เปิดให้บริการทุกวัน 10.00 – 20.00 น. #ยกเว้น..กลุ่มร้านค้าบ้างประเภทที่ยังปิดให้บริการตามประกาศจากทางรัฐบาล ดังนี้

E-NEWSLETTER SUBSCRIBE

ติดตามกิจกรรม โปรโมชั่น และความ เคลื่อนไหวก่อนใคร เพียงกรอกอีเมล์