PROMOTION &ACTIVITY

จำหน่ายกระท้อนตะลุง GI และผลิตภัณฑ์แปรรูป

  • วันนี้ - 30 มิ.ย. 64
  • ชั้น 1 หน้าร้านยามาซากิ
       สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมช่วยเหลือเกษตรกรชาวลพบุรี จัดจำหน่ายกระท้อน GI ทั้งนำมาแปรรูป กระท้อนหยี กระท้อนลอยแก้ว กระท้อนแช่อิ่มของดี ลูกใหญ่ เนื้อนุ่ม เป็นปุย และรสหวาน แวะมาซื้อทานหรือเป้นของฝากกันได้แล้ววันนี้ วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564 ที่ชั้น 1 หน้าร้านยามาซากิ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY