PROMOTION &ACTIVITY

"อยุธยาซิตี้พาร์ค รวมใจให้ชีวิต"

  • 12 ส.ค. 60
  • ชั้น 2 หน้าโรงภาพยนตร์อยุธยาซิตี้พาร์ค ซีนีเพล็กซ์
12 ส.ค. 60 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญทุกท่านร่วมช่วยเหลือชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคโลหิต และอวัยวะในงาน “อยุธยาซิตี้พาร์ค รวมใจให้ชีวิต” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมายุ 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ในโครงการ “ร้อยใจภักดิ์ บอกรักแม่” และ รับต้นไม้ฟรีจาก สถานีเพาะพันธุ์กล้าไม้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา 10.00-14.00 น. ที่ชั้น 2 หน้าโรงภาพยนตร์อยุธยาซิตี้พาร์ค ซีนีเพล็กซ์